De Nederlandse Raad van 500 is een onafhankelijk adviesorgaan dat de Rijksoverheid ongevraagd van advies dient.

De Nederlandse Raad van 500 voorziet in een doorlopende behoefte aan (politiek-) onafhankelijke, deskundige visies op beleid en bestuur.

De Nederlandse Raad van 500 bestaat uit een gemêleerd gezelschap van deskundigen, intellectuelen, rolmodellen of anderszins gezaghebbende personen, dat vanuit gebundelde expertise en onderbouwde visies met een wetenschappelijk genuanceerde benadering intervenieert in het publieke debat.